Menu Zamknij

Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij formularz.
Odezwiemy się do Ciebie

Pamiętaj, że ta rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

  1. zamieszkałych i/lub pracujących na terenie Małopolski (weryfikacja na podstawie oświadczenia) i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:
  • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
  • zagrożonych utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne
  • odchodzących z rolnictwa
[wpforms id=”190″]